Punktacja (PL)

Czasopismo posiada kategorię NAT na liście ERIH.

Zgodnie z Komunikatem MNiSW z 23 XII 2015r. za umieszczenie publikacji naukowej w tym czasopiśmie jest przyznawane 15 pkt., część C wykazu czasopism 2015, poz. 3592.