Punktacja (PL)

Czasopismo posiada kategorię NAT na liście ERIH.

Zgodnie z Komunikatem MNiSW z grudnia 2016r. za umieszczenie publikacji naukowej w tym czasopiśmie jest przyznawane 15 pkt., część C wykazu czasopism 2016, poz. 3594.